Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

SpadkobiercyKto może być spadkobiercą?

 Żeby dziedziczyć trzeba posiadać zdolność do dziedziczenia. Jest to zdolność do stania się spadkobiercą, czyli nabycia praw i obowiązków drogą dziedziczenia. Zdolność do dziedziczenia jest częścią zdolności prawnej. Zdolność do dziedziczenia mają osoby fizyczne, które żyją w chwili otwarcia spadku i osoby prawne, które w tej chwili istnieją.
Ponadto mogą dziedziczyć:

  • dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.
  • fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

Kto NIE może być spadkobiercą?

 Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Moment otwarcia spadku jest tożsamy z momentem śmierci spadkodawcy.
Oprócz tego w konkretnych sytuacjach sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia.
Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.