Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

Pojęcia prawne

W tym miejscu znajdą Państwo wytłumaczenie poszczególnych pojęć prawnych dotyczących prawa spadkowego:

 • dziedziczenie testamentowe - dziedziczenie na podstawie testamentu
 • dziedziczenie ustawowe - dziedziczenie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Następuje ono wtedy, gdy spadkodawca w drodze testamentu nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
 • spadek - ogół prawa i obowiązków majątkowych zmarłego. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
 • spadkobierca - osoba, która dziedziczy po osobie zmarłej. Może być jeden lub kilku spadkobierców
 • spadkodawca - zmarły, po którym następuje dziedziczenie
 • testament - to słowo ma 2 znaczenia:
  • jednostronna czynność prawna na wypadek śmierci, za pomocą której testator rozrządza majątkiem na wypadek śmierci.
  • dokument, w którym zawarte są rozrządzenia testatora na wypadek śmierci
 • testator - osoba fizyczna sporządzająca testament
 • wstępny - rodzic, dziadek, babcia, pradziadek itd.
 • Zachowek
 • zstępny - dziecko, wnuk, prawnuk itd.