Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

Podatek spadkowy

  Spadkobranie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Dla potrzeb tego podatku stworzono specjalne grupy podatkowe, do których należą:

  • do grupy I - małżonek, zstępne, wstępne, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
  • do grupy II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
  • do grupy III - inni nabywców.

Na podstawie powyższego podziału na grupy ustalona jest skala podatkowa, która przedstawia się następująco:


Kwoty nadwyżki
w zł
Podatek wynosi
ponad do  
od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10278 3%
10278 20556 308 zł 30 gr. i 5% od nadwyżki ponad 10278 zł
20556 822 zł 20 gr. i 7% od nadwyżki ponad 20556 zł
od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  10278 7%
10278 20556 719 zł 50 gr. i 9% od nadwyżki ponad 10278 zł
20556   1644 zł 50 gr. i 12% od nadwyżki ponad 20556 zł
od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  10278 12%
10278 20556 1233 zł 40 gr. i 16% od nadwyżki ponad 10278 zł
20556   2877 zł 90 gr. i 20% od nadwyżki ponad 20556 zł

  W ustawie określono również kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Dotyczą one nabycia przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej:

  • 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Istnieją jednak dla członków rodziny spadkodawcy preferencje dotycząca dziedziczenia nieruchomości - po spełnieniu odpowiednich kryteriów (dziedziczenie przez określoną osobę, odpowiednia wielkość lokalu mieszkalnego) wartość nabytej nieruchomości może nie podlegać opodatkowaniu.
Jednak od 1 stycznia 2007 r. zwolnione z podatku od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
Uwaga! Warunkiem otrzymania zwolnienia jest zgłoszenie faktu nabycia własności lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Uwaga! Również zachowek (art. 991 Kodeksu cywilnego) podlega podatkowi od spadków i darowizn określonemu w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.


Ustawy regulujące obowiązek podatkowy od spadku:

stan prawny na 25 sierpnia 2011 r. 

Czytaj dalej : Podatek od spadku