porady

Spadek - porady prawne

Przepisy


Lista aktów prawnych regulujących prawo spadkowe:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr. 16,poz. 93 ze zm.) - Księga IV
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania Cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) - Część I->Księga II->Dział IV
  3. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009 r, Nr 93, poz. 768)
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011 r. Nr 80, poz. 432) - Rozdział 16


Kancelaria Adwokacka w Warszawie


Copyright © 2008 - 2015 Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek