Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

Lista aktów prawnych regulujących prawo spadkowe:


  1. Kodeks Cywilny - Księga IV
  2. Kodeks postępowania Cywilnego (- Część I->Księga II->Dział IV)
  3. Ustawa. o podatku od spadków i darowizn
  4. Prawo prywatne międzynarodowe - Rozdział 16
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego