Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

Wstęp

Regulacje prawne dotyczące spadków towarzyszą człowiekowi od czasów starożytności. Doczesne życie każdego człowieka ma swój kres, z którym wiążą się pytania: co się wówczas stanie z jego majątkiem? Komu i na jakich zasadach ma przypaść? I w końcu - czy należy od tego zapłacić podatek?

Wiele osób stara się zawczasu rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci. Uregulowaniu tych kwestii służy wiele instytucji prawnych, takich jak testamenty, darowizny, umowy o zrzeczenie się spadku czy wydziedziczenie.

Niniejszy poradnik ma na celu wyjaśnić podstawowe pojęcia prawa spadkowego oraz ułatwić znalezienie rozwiązania wielu problemów.

spadekporadnik prawny

Spadek


W tym dziale można znaleźć podstawowe informacje o tym co wchodzi w skład spadku, a co nie. Ponadto znajduje się tu opis specyficznej sytuacji dziedziczenia najmu.

Czytaj dalej : Spadek

Testament


Dział zawiera informacje na temat zasad testowania w prawie polskim. Można dowiedzieć się, jak sporządzić testament i jakie będą tego skutki. Tutaj znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące sporządzania testamentów u notariusza, testamentów własnoręcznych, testamentów ustnych itp.

Czytaj dalej : Testament

Dziedziczenie ustawowe


Informacje o zasadach dziedziczenia, które obowiązują w sytuacji, kiedy zmarły (spadkodawca) nie zostawił testamentu

Czytaj dalej : Dziedziczenie ustawowe

Spadkobiercy


Informacje o tym, kto i po kim będzie dziedziczył

Czytaj dalej : Spadkobiercy

Zapis i polecenie


W testamencie można nie tylko przekazać swój majątek spadkobiercy lub spadkobiercom. Warto wiedzieć, czym są zapis i polecenie, a także jak te instytucje można wykorzystać praktyce.

Czytaj dalej : Zapis i polecenie

Zapis windykacyjny


Czym różni się zapis zwykły od zapisu windykacyjnego.

Czytaj dalej : Zapis windykacyjny

Zachowek


Podstawowe informacje o zachowku, czyli części spadku, do którego mogą mieć prawo bliscy zmarłego bez względu na treść testamentu

Czytaj dalej : Zachowek

Spadek w OFE i ZUS


Pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) też podlegają dzeidziczeniu

Czytaj dalej : Spadek w OFE i ZUS

Spadki transgraniczne


Ze spadkami transgranicznymi mamy do czynienia w przypadku gdy w sprawie spadkowej występują elementy z różnych krajów.

Czytaj dalej : Spadki transgraniczne

Publiczny rejestr spadkowy


Rejestr Spadkowy jest to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie.

Czytaj dalej : Publiczny rejestr spadkowy

Umowy dotyczące spadku


Tutaj znajdą Państwo informacje o umowach dotyczących spadku, które mogą np. pomóc unikać konfliktu pomiędzy spadkobiercami.

Czytaj dalej : Umowy dotyczące spadku

Co i gdzie załatwić


Spadkobranie w Polsce wiąże się z koniecznością udania się do szeregu instytucji, takich jak sąd, urząd skarbowy, notariusz, itp.
Ten dział zawiera informacje, gdzie należy się udać, żeby prawidłowo przeprowadzić cały proces nabywania spadku.

Czytaj dalej : Co i gdzie załatwić

Podatek od spadku


Najważniejsze przepisy dotyczące regulacji podatkowych odnoszących się do spadku.
Tutaj dowiedzą się Państwo, czy i ile zapłacą w urzędzie skarbowym z tytułu dziedziczenia. Podpowiadamy również, kiedy przysługują ulgi i zwolnienia podatkowe od spadków i darowizn.

Czytaj dalej : Podatek od spadku

słowniczek


Definicje najważniejszych pojęć prawa spadkowego w prostej i przystępnej formie

Czytaj dalej : słowniczek

przepisy


Ten dział zawiera linki do podstawowych przepisów prawnych regulujących prawo spadkowe i postępowanie przed Sądem w sprawach spadkowych

Czytaj dalej : przepisy

orzecznictwo


Ciekawe tezy orzeczeń sądów dotyczące prawa spadkowego

Czytaj dalej : orzecznictwo