Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

Spadek w OFE i ZUS


Członkowie OFE mogą otrzymać po zmarłych bliskich pieniądze z OFE. Istnieje również możliwość dziedziczenia pieniędzy z ZUS. Umożliwia to specjalne subkonto w I filarze, które funkcjonuje od maja 2011 r.

Zasady dziedziczenia z OFE i ZUS są identyczne. Uczestnik funduszu ma prawo dysponować na wypadek swojej śmierci pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku OFE. Do 2011 r. nie trzeba było wskazywać osoby, która po śmierci uczestnika funduszu otrzyma pieniądze. W sytuacji, gdy uczestnik nie wskazał beneficjenta pieniądze po prostu przypadały w równych częściach członkom najbliższej rodziny zmarłego. Od 17 lutego 2011 po wejściu w życie nowych przepisów pieniądze w razie nie wskazania osoby beneficjenta wchodzą w skład spadku. Aby nie narażać najbliższych na uciążliwą procedurę wypłaty pieniędzy z OFE uczestnik powinien wskazać beneficjenta.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, która należy do II filaru (OFE) może dysponować tylko tymi pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku, które nie należą się drugiemu małżonkowi z tytułu wspólnoty majątkowej, ponieważ środki zgromadzone na rachunku stanowią majątek wspólny (nie dotyczy to małżonków, którzy podpisali intercyzę).