Spadek - porady prawne

Prawo spadkowe

DziedziczeniePrzykłady

 1. Pan X zmarł i nie zostawił testamentu. Zmarły miał żonę A i czwórkę dzieci: B, C, D, E, ale jego syn E zginął parę lat wcześniej w wypadku samochodowym. Zmarły E zostawił 2 dzieci: F i G. Kto i w jakich częściach będzie dziedziczył?
  • żona A - 1/4 spadku
  • dzieci B, C, D - każde po 3/16 spadku
  • wnuki F i G - każdy po 3/32 spadku

 2. Pan X zmarł i nie zostawił testamentu. Zmarły miał żonę A i w małżeństwie urodził się syn B. Pan X miał jednak również kochankę C, ze związku z którą urodziła się córka D (pan X uznał dziecko). Kto i w jakich częściach będzie dziedziczył?
  • żona A - 1/3 spadku
  • syn B - 1/3 spadku
  • córka C - 1/3 spadku

 3. Pan X zmarł. Przed śmiercią sporządził testament, w którym zapisał wszystko swojej dorosłej córce A. Natomiast nic nie zapisał swojej żonie B i synom: dorosłemu C i 12letniemu D. Pan X nie wydziedziczył nikogo, czy żonie i synom przysługuje zachowek i w jakiej wysokości?
  • zachowek dla żony B - 1/8 wartości spadku
  • zachowek dla syna C - 1/8 wartości spadku
  • zachowek dla syna D - 1/6 wartości spadku

 4. Pan X zmarł i nie zostawił testamentu. Miał żonę A, nie mieli dzieci. Rodzice Pana X nie żyją, miał natomiast dwoje rodzeństwa. Brat B żyje, natomiast siostra C zmarła i zostawiła dwójkę dzieci - córki D i E. Kto i w jakich częściach będzie dziedziczył po panu X?
  • żona A - 1/2 spadku
  • brat B - 1/4 spadku
  • siostrzenica D - 1/8 spadku
  • siostrzenica E - 1/8 spadku

 5. Pan X zmarł i nie zostawił testamentu. Miał żonę A i troje dorosłych synów: B, C i D. Państwo A i X pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej, mieli wspólne mieszkanie o wartości 500 000zł, samochód o wartości 30 000zł i oszczędności w kwocie 70 000zł.
  Co wejdzie w skład majątku spadkowego, jaka będzie jego wartość i kto dziedziczy?
  W skład spadku wejdzie udział we współwłasności mieszkania w wysokości 1/2, udział we współwłasności samochodu w wysokości 1/2 i połowa kwoty oszczędności małżonków. Łącznie majątek spadkowy będzie miał wartość 300 000 zł. Dziedziczą żona A oraz synowie B, C i D - każdy po 1/4 spadku.

 6. Pani Y zmarła i nie zostawiła testamentu. Miała męża A, z którym od 5 lat pozostawała w separacji (stwierdzonej orzeczeniem sądu) oraz dwoje dzieci - córkę B i syna C.
  Kto i w jakich częściach będzie dziedziczył po pani X?
  • córka B - 1/2 spadku
  • syn C - 1/2 spadku